Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku Reformu Sonucunda Ortaya Çıkan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

2010-09-18 07:39:29

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 2, YAZ 2004

Ercüment TEZCAN*

ÖZET Avrupa Topluluğu (AT) rekabet hukuku uygulamasının modernleştirilmesi, Konsey'in 16 Aralık 2002 tarih ve 1/2003 sayılı Tüzüğüyle gerçekleştirilmiştir. Bu Tüzük, 40 yıldan beri yürürlükte olan 16 Şubat 1962 tarih ve 17/62 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldırmıştır. En belirgin özelliği ön-bildirim ve ön-izin sistemlerinin kaldırılması olan bu Tüzük, AT rekabet hukuku uygulamalarında desantralizasyon sağlanmaktadır. Bundan böyle ulusal otoriteler ve yargı organları yasal istisna yoluyla bu çerçevede yetkili olacaklardır. Ayrıntılar bir yana bırakılacak olursa, kontrollü ve yumuşak bir desantralizasyon gerçekleştiren yeni Tüzüğü, 1990'lı yılların ikinci yarısında başlatılan genel AT rekabet hukuku reformu çerçevesinde ele almak daha doğrudur.

Anahtar Kelimeler: AT Rekabet Hukuku, 17/62 sayılı Tüzük, 1/2003 sayılı Tüzük, AB Komisyonu

-------------------------------- * Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...