Avrupa Yanlısı Siyasi Partiler Tarafından Avrupa Kimliği İnşası - Melek Aylin ÖZOFLU

11/01/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2022

Melek Aylin ÖZOFLU*

ÖZET

Avrupa Birliği (AB) siyasi sahnesi, kimlik inşasının siyasi partiler için siyasi bir meşrutiyet kazanma aracı haline geldiği söylemsel bir alan sunmaktadır. Avrupa yanlısı partiler, Avrupa kimliğinin grup içi anlatılarını kullanırken Avrupa şüpheci partiler, siyasi gerçekliği yeniden şekillendirmek için gruplar arası farklılaşma anlatılarını kullanarak “biz” ve “onlar” arasındaki grup ayrımını sorunsallaştırır. Literatür çoğunlukla, söylemsel sosyo-politik dışlama yoluyla grup içi ulus kimliği inşa eden Avrupa şüpheci popülist söylem ve sağcı retoriğe odaklanır. Bu makale, farklı bir duruş benimseyerek 2019 Avrupa Parlamentosu seçim kampanyaları süresince Avrupa yanlısı siyasi partilerin başvurduğu söylemsel stratejileri söylem-tarihsel yaklaşım yöntemiyle ele almayı amaçlamaktadır. Çalkantılı Avrupa siyaset sahnesindeki Avrupa yanlısı söylemi araştırmak bu partilerin grup içi kimlik bölünmesine ilişkin duruşunu ortaya koymakta kritik bir öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri, Söylem-Tarihsel Yaklaşım, Avrupa kimliği, Avrupa krizleri, kimlik inşası

--------
* Doktora Adayı, Budapeşte Cornivus Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü.