Avrupa’daki Radikal Sağ Partiler ve Balkanlı Kuzenleri: Çanlar Türkiye İçin Çalıyor

2012-07-24 14:39:27

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 33, BAHAR 2012 Nazif MANDACI*

ÖZET Avrupa’daki radikal sağ Balkanlı ortaklarına memnuniyetle kucak açmış görünmektedir. Her ne kadar farklı coğrafyalarda, farklı etmenlerin etkisinde doğmuslarsa da Avrupalı radikal sağ ailesi yeni üyelerin katılımıyla sesini daha gür çıkarmaya hazırlanmaktadır. Öte yandan hem Avrupa’da hem de bu bölgede radikal sağ hareketlerin yükselmesi Türkiye’nin Avrupa’ya dair dış politika hedefleri açısından bazı sorunlar yaratacak gibidir. Bu çalışma, bir bakıma tam üyelik müzakerelerini başarıyla sona erdirmesinin ardından, üyeliği artık AB üyesi ülkelerin referandumlarının sonuçlarına ve Avrupa Parlamentosu'nun kararına kalmış bir Türkiye’ye Avrupa’daki radikal sağ hareketlerin ne tür engeller çıkarabileceğine dair bir fikir vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Radikal Sağ, Türkokratya. --------------------------------- * Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İ.İ.B.F., Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...