Bağımsızlık Sonrası Dönemde Kosova’da Barış

2017-05-09 09:24:51

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 53, 2017

Bülent Sarper AĞIR*

ÖZET

Barış kavramı, geleneksel olarak devletler arasında savaş ve çatışmanın olmaması durumu olarak anlaşılmıştır. Bununla birlikte, genişleyen ve derinleşen güvenlik anlayışı, yapısal ve kültürel şiddet türlerinin göz önüne alınmasını gerektirmektedir. Soğuk Savaş sonrası dönemde sayısı ve yoğunluğu artan devlet-içi çatışmaları sona erdirmek ve uzun süreli bir barışı inşa etmek, önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir. Bu nedenle, barış kavramının hem olumsuz hem de olumlu anlamlarda düşünülmesi gereklidir. 17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan eden Kosova, hala bir geçiş dönemi yaşamaktadır ve önemli toplumsal, siyasi ve ekonomik sorunlarla karşı karşıyadır. Bağımsızlık sonrası dönemde Kosova’daki barış durumunu analiz etmeyi amaçlayan bu çalışmada, yeniden inşa dönemini yaşayan Kosova’nın olumsuz barış anlamında önemli ilerlemeler kaydetmiş olmasına rağmen, olumlu barış anlamında ciddi sorunlarla yüz yüze olduğu belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Barış, Olumsuz Barış, Olumlu Barış, Kosova.

—————————–

* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...