Bağımsızlık Sonrası Gürcistan-Avrupa Birliği İlişkileri

2010-09-18 07:37:16

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 15, GÜZ 2007

Sanem ÖZER *

ÖZET Avrupa Birliği (AB), Sovyetlerin daha uzun vadede beklenen ani yıkılışının yarattığı ilk şaşkınlığı atlatır atlatmaz sınırlarını, eski Sovyet cumhuriyetlerinden oluşan Doğu Avrupa’yı içine alacak şekilde genişletmeye başlamıştır. Karadeniz’in öteki yakasında kalan Güney Kafkasya ülkeleri için ise daha temkinli ve Rusya’nın endişelerini gözönünde bulunduran bir yaklaşım benimsemiştir. Bu nedenle AB-Gürcistan ilişkileri ancak 1999’da Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının sunduğu çerçeve sayesinde somutlaştırabilmiştir. AB bugün Gürcistan’ın taşıdığı jeostratejik öneminin farkındadır. AB oluşturmaya gayret ettiği Avrupa Güvenlik Mimarisi için de sınırlarını kuşatan bir dost ülkeler kuşağı tasarlamıştır. AB, yumuşak diplomatik “sivil gücü” ve Avrupa Komşuluk Politikası aracılığıyla Gürcistan’ı alternatif enerji kaynakları güzergahı üzerinde “Avrupalılaşmış”, istikrarlı bir ayrıcalıklı ortak olarak yeniden şekillendirmektedir. AB’nin küresel etkinliğini ve küresel enerji pazarında söz sahibi olmasını hedefleyen politikalar Gürcistan’ın Birlik ile bütünleşmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Dış Politikası, Gürcistan, Enerji, Avrupa Komşuluk Politikası, ABD

----------------------------- * Dr. Sanem ÖZER, Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...