Bağımsızlıktan Günümüze Türkiye-Tacikistan İlişkileri

2010-09-18 07:35:55

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 5, BAHAR 2005

Pınar AKÇALI*

ÖZET Bu makale Sovyetler Birliği’nin dağılmasını izleyen dönemde Türkiye ile Tacikistan arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. İki ülke ilişkileri, 1991-1994 yılları arasında Tacikistan’in Türk/Türkî olmaması, ekonomik koşullarının olumsuzluğu, Tacik İç Savaşı ve bu ülkenin İran ve Rusya ile olan yakın ilişkisi nedeniyle kısıtlı kalmıştır. 1995-2003 arası dönemde ise iki ülke ilişkileri Tacikistan’ın Orta Asya coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olduğunun Türkiye tarafından daha iyi anlaşılması, Tacik İç Savaşı’nın önemli bir siyasal uzlaşı ile sonuçlanması ve Tacikistan’ın bölgesel istikrar için vazgeçilmezliği gibi etkenler nedeniyle gelişmiştir. Türkiye-Tacikistan ilişkilerinde bugün gelinen nokta değerlendirildiğinde, bağımsızlığın hemen ardından gelen ilk yıllara oranla ilerleme olduğu, fakat bu ilerlemenin henüz istenen düzeyde gerçekleşmediği sonucuna varmak mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Tacikistan, Bölgesel İstikrar, Türkî Cumhuriyetler, Tacikistan İç Savaşı, Türk-Tacik İlişkileri.

--------------------------------- * Yrd. Doç.Dr., Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...