Bağımsızlıktan Kadife Devrime Türkiye-Gürcistan İlişkileri

2010-09-18 07:34:49

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 7, GÜZ 2005

Yelda DEMİRAĞ* ÖZET Bu çalışmada bağımsızlıktan günümüze kadar Türkiye-Gürcistan arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiler incelenmiştir. Başlıca üç döneme ayırdığımız ikili ilişkilerde ilk dönem, Türkiye’nin Gürcistan’ın bağımsızlığını tanıdığı 1991’den 1996’ya kadar olan süreci kapsamaktadır. İkinci dönemi, 1996-2003 yılları arasında yoğun­laşan ve stratejik ortaklık düzeyine gelen askeri ve siyasi ilişkiler oluşturmaktadır. Üçüncü dönem, Kadife Devrim’den günümüze kadar olan gelişmeleri içermektedir. Çalışmada ekonomik ilişkiler üzerinde de durularak, gelinen seviyenin daha iyi düzeye çıkarılmasının gerekliliği belirtilmektedir. Sonuç bölümünde, Türkiye’nin Gürcistan’daki gelişmelere ve istikrarın sağlanmasına yönelik daha aktif politikalar izlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Türkiye, Türkiye-Gürcistan ilişkileri, Kafkasya, Türk Dış Politikası

--------------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...