Barış Gücü Operasyonlarında Türkiye-Hollanda Buluşması*

2010-09-18 07:33:19

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 11, GÜZ 2006

Joseph SOETERS, Erhan TANERCAN, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI**

ÖZET Bu makale, Türk ve Hollanda Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliğini -sırasıyla Kosova’da (KFOR, 1999-2000) ve Kabil’de (ISAF, 2002-2003) icra edilen iki “barışı koruma görevi” esnasında- incelemektedir. Makale hazırlanırken, literatür taramasına ilaveten her iki tarafın subay ve astsubaylarıyla yapılan mülakatlar temel alınmıştır. Makalede, her iki harekat bölgesindeki halkla askerler arasında yaşanan etkileşimin yanı sıra, iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri personeli arasındaki işbirliği de incelenmektedir. İş yapma tarz ve yöntemleri arasındaki farklılıklar analiz edildiğinde, “Kültürler Arası Askeri İşbirliği” ve “Müslüman Ülkelerdeki Barışı Koruma Faaliyetleri” açısından bazı önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Her ülkenin askeri birlikleri, özellikle kendi ülkelerinden kültürel olarak farklı yerlerde konuşlanmaları durumunda, diğer ülkelerin askerleri ile birlikte çalışmanın kültürler arası boyutuna hazırlıklı olmalıdırlar. Buna ilaveten, yerel halkın gönlünü kazanmak için Sivil-Asker İşbirliği (SAİB) [Civil and Military Cooperation (CIMIC)] faaliyet alanının genişletilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Barışı Koruma, Barış Gücü, Uluslararası Askeri İşbirliği, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hollanda Silahlı Kuvvetleri (RNLA), Yerel Halk.

--------------------- *  Bu makalenin ingilizce orijinali, International Peacekeeping, Cilt II, No 2, Yaz 2004, s. 354-368'de yayımlanmıştır. Makalenin Felemenkçe'ye çevirisi Mililanj Spectator, JRG 173:3, 2004, s. 129-144'de Almanca çevirisi ise Berliner Debatte Initial, Cilt 15, No 5/6, 2004, s. 121-131'de yayımlanmıştır. ** Joseph SOETERS, Tilburg Üniversitesi, Hollanda Askeri Akademisi; Erhan TANERCAN, Hollanda Askeri Akademisi Breda; Kadir VAROĞLU, Kara Harp Okulu ve Başkent Üniversitesi; Ünsal SIĞRI, Kara Harp Okulu.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...