Batı Sonrası Bölgeselcilik olarak ‘Ortak Yazgı Topluluğu’: Çin’in Kuşak-Yol İnisiyatifini Konfüçyüsçü Bir Perspektiften Yeniden Düşünmek

13/08/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 70, 2021 

Raoul BUNSKOEK* ve Chih-yu SHIH**

ÖZET
Çin’in Kuşak-Yol İnisiyatifine (KYİ) dair geleneksel açıklamalar, KYİ’nin Çin’in çıkarlarına nasıl hizmet edeceğine, Çin’in jeopolitik konumunu nasıl güçlendireceğine veya bu ikisine birden odaklanmaktadır. Bu tür görüşlerin KYİ’yi yalnızca “Batılı” uluslararası ilişkiler merceğinden yorumlamaları nedeniyle sınırlı olduklarını ileri sürüyoruz. Bu makale, Çinli seçkinlerin söylemsel alan(lar)ında Çin’in Vestfalyen bir ulus devlet ve Konfüçyanizm altında biçimsiz Tianxia olarak nasıl aynı anda var olduğunu, kabul görmek için nasıl mücadele ettiğini ve bunların nasıl birbirleriyle ilişkili olduklarını açıklamak için KYİ’yi bir örnek olay olarak kullanarak Çin’i küresel bütüne yeniden yerleştirmektedir. Sonuç olarak, ülke içerisinde son birkaç on yılda yarattığı ekonomik mucize sebebiyle şu anda Çin’in kendi ‘ahlaki üstünlüğünden’ emin ve öz-algısına dayanan ‘hayırseverliği’ yurt dışına ihraç etmeye hazır durumda olduğunu öne sürüyoruz. Bu bakımdan KYİ’nin, Batısonrası/Çin-sonrası bir bölgeselcilik biçimi öneren, ‘Batılı’ ve Konfüçyüsçü değerlerin bir birleşiminden destek bulan bir okumasını yapıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kuşak-Yol, Batı Sonrası, Bölgeselcilik, Tianxia, Konfüçyanizm

--------

* Dr., Bayreuth Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
** Prof. Dr., National Taiwan Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü