Bir De Facto Devlet Olarak Kuzey Kıbrıs’ta Sivil Toplum: Toplumsal Tepki, Kıbrıs Türk Sendikaları ve Türkiye’yle İlişkiler

03/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 64, 2019

İbrahim AYBERK* Sait AKŞİT** ve Ali DAYIOĞLU***

ÖZET
Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs özelinde hami devletlerin de facto devletler açısından önemine ve etkisine vurgu yapılırken aralarında hami devlet-de facto devlet ilişkisi bulunan Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkilerinin Kıbrıs Türk sivil toplumunu nasıl ve ne ölçüde etkilediği ortaya konulmaktadır. Bu doğrultuda, 2000’lerdeki konjonktürel gelişmelerin ve ortaya çıkan toplumsal tepkinin Kuzey Kıbrıs’ı, ülkedeki mevcut sivil toplum yapısında öncü rolü oynayan sendikalar vasıtasıyla, diğer de facto devletlerden nasıl ayrıştırdığı aktarılmaktadır. Kuzey Kıbrıs üzerine yapılan vaka analiziyle, de facto devletlerin iç meseleleri ve hami devletlerin toplumsal yapıya etkisi hususunda mevcut yazındaki eksikliğe katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: De facto Devletler, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs-Türkiye İlişkileri, Sivil Toplum, Kıbrıs Türk Sendikaları

--------

Doktora Adayı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, Yakın Doğu Üniversitesi

** Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yakın Doğu Üniversitesi

*** Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Lefke Avrupa Üniversitesi