Birgül Demirtaş | Siyasi Tarih Kitaplarının Karşılaştırmalı İncelemesi

18/07/2019

Birgül Demirtaş, Siyasi Tarih Kitaplarının Karşılaştırmalı İncelemesi | “Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1997; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1990) Cilt 1 & 2, Ankara, Türkiye İş Bankası, 1994; Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918' e, Ankara, İmge, 1999; Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, Ankara, İmge, 1998”, Cilt 2 (6), 2005, ss. 185-196