Budizm ve Uluslararası İlişkilerde İlişkisellik Sorunu - Kosuke SHIMIZU

16/06/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2021

Kosuke SHIMIZU*

ÖZET
İlişkisellik, son on senede uluslararası ilişkilerde daha geniş bir okuyucu kitlesi çekmiş görünmektedir. Uluslararası düzeni analiz veya stabilize etmeye daha fazla odaklanan diğer ilişkisel dönüş yaklaşımlarının aksine, Budist uluslararası ilişkiler teorisi, esas olarak insanların kurtuluşu ve iyileştirilmesinin politik pratiğiyle ilgilidir. Bu makalede vaka çalışmaları kullanarak Mahāyāna Budist öğretilerinin uluslararası ilişkiler alanına nasıl katkıda bulunabileceğini göstereceğim. İncelenecek vakalar Okinawa üs sorunu, Danimarka’nın “karanlıktaki ışığı” ve Güney Kore-Japonya diplomatik ilişkilerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Budizm, Uluslararası İlişkiler Teorisi, İlişkisellik, Öznellik, Etik

--------

* Prof. Dr., Ryukoku Üniversitesi, Küresel Çalışmalar Bölümü