Çağrı Pehlivanlı, "Evren Balta, Tedirginlik Çağı: Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine"

08/03/2020
Çağrı Pehlivanlı, "Evren Balta, Tedirginlik Çağı: Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine, İstanbul, İletişim Yayınları, 2019"Uluslararası İlişkiler, Cilt 17 (65), 2020, s. 131-133, DOI: 10.33458/uidergisi.699797.