Change and Continuity in Turkish Foreign Policy: Evaluating Pre-AKP and AKP Periods’ National Role Conceptions

2017-02-06 21:47:28

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 52, 2016

Mehtap KARA* ve Ahmet SÖZEN**

ABSTRACT

This article examines Turkish national role conceptions (NRCs) during 1980–2014 based on the policy statements of eighteen Turkish foreign policy-makers. It questions change and continuity in Turkish foreign policy behaviour by evaluating ‘pre-AKP’ and ‘AKP’ (Adalet ve Kalkınma Partisi) periods. Role theory is employed as theoretical framework to reveal and assess Turkey’s position in global affairs. The NRCs that Turkish foreign policy makers adopted in these periods suggests that there has been both a change and continuity of Turkish foreign policy since 1980.

Keywords: Turkish Foreign Policy, Role Theory, National Role Conceptions.

—————-

Türk Dış Politikasında Değişim ve Süreklilik: AKP ve AKP-Öncesi Dönemlerin Ulusal Role Kavramsallaştırmalarını Karşılaştırmak

ÖZET

Bu makale on sekiz Türk dış politika yapıcısının siyasi konuşmalarını inceleyerek 1980-2014 dönemindeki Türk ulusal rol kavramlarını incelemektedir. Aynı zamanda makale de AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) öncesi ve AKP dönemleri incelenerek Türk dış politikasındaki değişiklik ve süreklilik kavramlarını sorgulamaktadır. Türkiye'nin küresel konumunu değerlendirmek için rol teorisi teorik çerçeve olarak kullanılmıştır. 1980 yılından bu yana Türk dış politikası yapıcılarının benimsediği ulusal rol kavramları Türk dış politikası davranışlarında hem değişikliği hem de sürekliliği ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Türk Dış Politikası, Rol Teorisi, Ulusal Rol Kavramları.

—————————–

* Doktora Öğrencisi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

** Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...