China-Africa Relations in the 21st Century: Engagement, Compromise and Controversy (21. Yüzyılda Çin-Afrika İlişkileri: İlgi, Uzlaşma ve Çatışma)

2010-10-10 11:58:20

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 23, GÜZ 2009 Kieran E. UCHEHARA*

ÖZET Çin’in Afrika ile ilgili dış politika gündemi, gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini artırma ve yükselen bir süper güç olarak statüsünü gösterme hamlesinin bir parçasını oluşturmaktadır. 2000 Pekin Deklarasyonu ve Çin-Afrika Ekonomik ve Siyasi İşbirliği Programı yenilenen ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Çin, Afrika ile tüm karşılıklı ilişki alanlarında Afrika ile farklı ve çeşitli ilişkiler geliştirmiştir. Ancak Çin’in büyüyen sanayisinin ihtiyaç duyduŞu Afrika’nın maden ve enerji kaynakları, 21. yüzyılda Çin’in Afrika ile iyi ilişkiler kurmasının ana sebebidir. Çin’in Afrika’daki ticaret ve yatırımındaki hızlı artış, kıtanın kalkınması ile ilgili fırsatlar ve zorlukların yapısına ilişkin ve Batı ile olduŞu gibi yeni-sömürgeci tarzı ilişkilerin gelişme ihtimalinin olup olmadığı konusunda akademisyenler ve siyasiler arasındaki uyuşmazlıkları açıŞa çıkarmıştır. Kısmen ekonomik asimetrilerden kaynaklanan ticari ve yatırım ilişkilerindeki dengesizlik, Çin’in Afrikalı baskıcı yönetimleri kınamaması ve iyi yönetilmeyen ekonomiler; kendisine hizmet eden ve kısa dönem kazanımlardan etkilenen bir dış ekonomik politikayı işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlgi, İşbirliği, Uzlaşma, Rekabet ve Uyuşmazlık.

----------------------------- * Dr., Department of International Relations, Faculty of Management and Economics, Atılım University

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...