CİLT 11, SAYI 42, YAZ 2014

2014-10-10 12:03:03

                                                      CİLT 11, SAYI 42, YAZ 2014

            ÖZEL SAYI: Arap Baharı Sonrası Ortadoğu' nun  Uluslararası İlişkileri

                                                    Misafir Editör: Özlem TÜR

EDİTÖRDEN

The Arab Uprisings and The MENA Regional States System (Arap Ayaklanmaları ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Devletler Sistemi)

Raymond HINNEBUSCH

Middle East Middle Powers: Regional Role, International Impact (Ortadoğu'nun Orta Büyüklükteki Güçleri : Bölgesel Rol, Uluslararası Etki)

Anoushiravan EHTESHAMI

Constructing Security and Community in the Middle East: A Security Community Approach to the Structure and Agents of the Arab Spring (Ortadoğu’da Güvenlik ve Topluluk İnşa Etmek: Güvenlik Topluluğu Yaklaşımı ile Arap Baharı’nın Yapı ve Yapanları)

Oğuz DİLEK

Rentier State Theory and The Arab Uprising: An Appraisal (Rantiye Devlet Kuramı ve Arap Ayaklanmaları: Bir Değerlendirme)

Meliha BENLİ ALTUNIŞIK

From Good Neighbor to Model: Turkey's Changing Roles in the Middle East in the Aftermath of the Arap Spring (İyi Komşu’dan Model Ülke’ye: Türkiye’nin Ortadoğu’da Arap Baharı Sonrasında Değişen Rolleri)

Özgür ÖZDAMAR, B. Toygar HALİSTOPRAK ve İ. Erkam SULA

Türkiye’nin Kürt Sorunu: Arap Baharı ile Değişen Yurtiçi ve Bölgesel Dinamikler

Özlem KAYHAN PUSANE

KİTAP İNCELEMESİ

Louise Fawcett (ed.), International Relations of the Middle East

Gülriz ŞEN