CİLT 12, SAYI 46, 2015

2015-10-15 07:11:50

 CİLT 12, SAYI 46, 2015

            ÖZEL SAYI: Uluslararası İlişkilerde Kuramsal Okumalar

       Misafir Editörler: Mustafa AYDIN ve Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE

Editörden

Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Ana Akımlara Yeniden Bakış 

Mustafa AYDIN ve Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE

Uluslararası İlişkilerde Bilimsellik, Metodoloji ve Yöntem

Nil S. ŞATANA

Liberalizm: Bir Yazın Değerlendirmesi

Lerna K. YANIK

Rejim Teorileri

Sevilay Z. AKSOY

Güç ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Ele Almak

Robert O. KEOHANE ve Joseph NYE, Jr. 

Eleştirel bir Literatür Değerlendirmesi: Dışlamadan Sınırlı Tanımaya, Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Marksizm

İlhan UZGEL ve Nazan BEDİRHANOĞLU

Gramsci, Cox ve Hegemonya: Yerelden Küresele, İktidarın Sosyolojisi Üzerine 

Mehmet Akif OKUR

Post-Yapısalcı Yaklaşımlar ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları 

Senem AYDIN DÜZGİT

Bölgeselcilik ve İnşacılık: Kazanımlar ve Vaatler 

Bahar RUMELİLİ