CİLT 16, SAYI 64, 2019

03/12/2019
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 64, 2019   

EDİTÖRDEN

Elvan ÇOKİŞLER

Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler Akademisyenleri ve Bölümlerinin Akademik Etkilerinin Google Scholar Verilerinden Hareketle İncelenmesi 

Ali BALCI, Filiz CİCİOĞLU ve Duygu KALKAN 

Deconstructing the EU’s “Standards of Civilisation”: The Case of Turkey 

Münevver CEBECİ

Debating the Dual Citizenship – Integration Nexus in Turkey 

Deniz KARCI KORFALI and Deniz ŞENOL SERT 

Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Siyasal Seçkinlerin Suriye’ye Bakışı: Hüseyin Cahit Yalçın ve Falih Rıfkı Atay Örnekleri 

Ozan KUYUMCUOĞLU 

Bir De Facto Devlet Olarak Kuzey Kıbrıs’ta Sivil Toplum: Toplumsal Tepki, Kıbrıs Türk Sendikaları ve Türkiye’yle İlişkiler

İbrahim AYBERK, Sait AKŞİT ve Ali DAYIOĞLU 

Reassessment of Turkey’s Objections to the Exclusion of Terrorism from the Rome Statute

Şehmus KURTULUŞ 

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW

Patrick Milton, Michael Axworthy and Brendan Simms, Towards a Westphalia for the Middle East  

Menderes KURT

Stephen M. Walt, The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy 

Murat BAYAR

Zeki Sarıgil, Ethnic Boundaries in Turkish Politics: The Secular Kurdish Movement and Islam

Serhun AL