CİLT 2, SAYI 6, YAZ 2005

2005-06-17 09:07:41

CİLT 2, SAYI 6, YAZ 2005

EDİTÖRDEN

KURAMSAL

Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında “Merkez-Çevre”: Türkiye Nerede?

Pınar BİLGİN

TOPLANTI TUTANAKLARI: Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı (16-17 Nisan 2005)

Program Katılımcı Listesi

BİRİNCİ OTURUM

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitiminin Dünü, Bugünü 

Mustafa AYDIN

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmalarının Bilim Dalı Olarak Gelişmesine Güncel ve Tarihsel Bir Bakış

Duygu BAZOĞLU SEZER

İKİNCİ OTURUM

Uluslararası İlişkilerde Teori-Pratik İlişkisi

Yönet Can TEZEL

Düşünce Üretim Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları

Çağrı ERHAN

İş Dünyası ve Uluslararası İlişkiler

Ahmet K. HAN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Türkiye’de Uluslararası İlişkilerin Geleceği

Şule KUT

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Çalıştay Raporu “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi” Paneli Tutanakları, ODTÜ, Komşuluk, Geçmiş, Bugün ve Gelecek Konferansı (30 Haziran 2005)

Şule KUT, Ali KARAOSMANOĞLU ve Atila ERALP

YANSIMALAR

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı Üzerine

Beril DEDEOĞLU

Uluslararası İlişkilere Teorik Bakmak

Nuri YURDUSEV

İdeal, Fonksiyonel ve Disiplinlerarası Program Sorunu

Alaeddin YALÇINKAYA

KİTAP İNCELEMESİ

Türk Dış Politikası Kitapları

Gökhan ERDEM

Türkiye’de Uluslararası Politika Kitapları ve Kuramsal Çerçeve

Fulya EREKER

Siyasi Tarih Kitaplarının Karşılaştırmalı İncelemesi

Birgül DEMİRTAŞ-COŞKUN

Türkiye’de İnsan Hakları Alanında Yazılmış Eserler Üzerine Bir Değerlendirme

Cavidan SOYKAN