CİLT 8, SAYI 32, KIŞ 2012

2012-06-05 09:30:50

Özel Sayı: 11 Eylül’den 10 Yıl Sonra Terörizmi Tartışmak

Misafir Editör: Andreas GOFAS

EDİTÖRDEN

The Study of Terrorism 10 Years After 9/11: Successes, Issues, Challenges (11 Eylül’den 10 Yıl Sonra Terörizm Çalışmaları: Başarılar, Konular ve Sorunlar)

Richard JACKSON   KURAMSAL

‘Old’ vs ‘New’ Terrorism: What’s in a Name? (‘Eski’ Terörizm ‘Yeni’ Terörizme Karşı: İsim Ne İfade Ediyor?)

Andreas GOFAS  

Defining ‘New Terrorism’: Reconstruction of the Enemy in the Global Risk Society (‘Yeni Terörizm’i Tanımlamak: Küresel Risk Toplumunda Düşmanın Yeniden Yapılandırılması)

Münevver CEBECİ  

The Only Thing We Have to Fear: Post 9/11 Institutionalization of In-security (Korkmamız Gereken Tek Şey: 11 Eylül Sonrasında Güvensizliğin Kurumsallaşması)

Mitat ÇELİKPALA ve Duygu ÖZTÜRK  

‘War on Terror’ and Hegemony: International Law-Making Regarding Terrorism After 9/11 (‘Terörle Mücadele’ ve Hegemonya: 11 Eylül Sonrasında Terörizm Bağlamında Uluslararası Hukuk Oluşumu)

Müge KINACIOĞLU  

Is Terrorism Still a Democratic Phenomenon? (Terörizm Hala Demokratik Bir Olgu mu?)

Erica CHENOWETH  

Democracy as Counter-Terrorism in the Middle East: A Red Herring? (Ortadoğu’da Terörle Mücadele Aracı Olarak Demokrasi: Kandırmaca mı?)

Katerina DALACOURA  

KİTAP İNCELEMESİ

Ken BOOTH ve Tim DUNNE, Çağımızda Terör,

Çiğdem H. BENAM  

Fahri TÜRK, Alman Silah Sanayii’nin 1871–1914 Arasında Türkiye’yle Ticari İlişkileri, Krupp Firması, Mauser Silah Fabrikası ve Alman Silah ve Mühimmat Fabrikaları

Birgül DEMİRTAŞ