Çin’in Değişen Enerji Stratejisinin Dış Politikasına Etkileri (1990–2010)

2012-07-24 14:48:21

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 33, BAHAR 2012 R. Kutay KARACA*

ÖZET Deng’in iktidara gelişiyle planlanan ve 1990’ların başında meyvesini vermeye başlayan ekonomik program, 1995 yılından itibaren enerji ithalatina ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu ithalat sürekli artış göstermiş ve 2009 yılında bağımlılık güvenlik sınırını aşmıştır. Dünyadaki diğer güçlerin aksine Çin için enerjiyi sorunsuz elde etme yalnızca ekonomik gelişimin devamı anlamına gelmemektedir. Ekonomik gelişimin devamı halkın refahının artmasını, ordunun hızlı modernizasyonunu ve en önemlisi rejimin devamını sağlayacaktır. Bu durum Çin dış politikasını doğrudan etkilemeye başlamıştır. Çin enerji kaynaklarına sahip ülkeleri öncelikli ilişki kuracak ülkeler olarak görmektedir. Bu ülkelerin çoğunun az gelişmiş ya da gelişmekte olan Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olması da Çin’in ilişki kurmasını kolaylaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çin, Enerji, Güvenlik, Dış Politika, Güç Stratejisi ------------------------------- * Dr., Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...