Constructing Culturally Proximate Spaces through Social Network Services: The Case of Hallyu (Korean Wave) in Turkey

2013-06-05 11:22:47

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 38, YAZ 2013

Chong-Jin OH* and Young-Gil CHAE**

ABSTRACT

This study aims to understand the factors and actors of Hallyu (Korean Wave) in Turkey in the context of the characteristic cultural and technological conditions of network society. Two contextual factors -time and space- motivate this particular case study. While the consumption of Korean pop cultural products in European countries has noticeably increased, few studies were conducted on Hallyu in the European continent. Especially, network media technologies including blog, SNS, and various online communication platforms enable the international fans to consume Korean cultural products across the time and spatial barriers. In addition, this case study is also interesting because of the shared historical and cultural heritages maintaining and developing cultural linkages between South Korea and Turkey. Thus, this study contextualizes the Hallyu phenomenon in the context of historical, cultural, and technological relations between the two countries.

Keywords: Korea, Turkey, SNS (Social Network Service), Hallyu, Korean Culture.

-------------------------------------

Sosyal Ağlarla Kültürel Yakınlık Mekanları İnşa Etmek: Türkiye’de Kore Kültürü (Hallyu) Örneği

ÖZET Popüler kültür, internet ve kablolu televizyon sistemlerinin yaygınlaştığı yirmi birinci yüzyılda milli imaj oluşumunda büyük bir rol oynamaktadır. İnternet ve uydu kanalları sayesinde insanların diledikleri film, dizi ya da müzik kliplerine ulaşmaları popüler kültürün milli imaj oluşumuna katkısını daha da artırmaktadır. Benzer bir durum tedricen Türkiye’de de yaşanmaktadır. Özellikle sosyal ağlar, Kore popüler kültür akımı Hallyu’nun Türkiye’de yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamakta ve bu sayede yayılan Hallyu iki ülke arasında etkileşimli bir kültürel faaliyet alanı yaratmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Sosyal Medya Ağları (SNS) olarak adlandırılan uluslararası kültür ürünlerinin üretim ve dolaşım süreçlerini değişik perspektiflerden analiz etmektir. Bu çalışmada, Türkiye’deki Kore popüler kültürünün yaygınlaşması konusunda bir vaka incelemesi yapılarak sosyal ağlarda oluşan sanal topluma özgü kültürel ve teknolojik şartlar çerçevesinde Türkiye’deki Hallyu hadisesinin yapısı ve aktörlerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Böylece, bu çalışmada yeni iletişim teknolojilerinin küresel seyircinin gözlerine ve kulaklarına hitap eden etkili bir eğlence pazarlama platformu haline gelişi irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler : Kore, Türkiye, SNS (Sosyal Medya Ağları), Hallyu, Kore Kültürü.

--------------------------------------

* Chong-Jin Oh, Prof. Dr., Department of Turkish-Azerbaijani Studies, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea.

**Young-Gil Chae, Prof. Dr., Department of Media and Communications, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...