Constructing The European Education Space

2013-01-09 08:54:51

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 35, GÜZ 2012

Özge ONURSAL BEŞGÜL*

ABSTRAC T This study analyses the European education policy and traces its evolution, specifically focusing on the Bologna Process that was launched in 1999. The study aims mainly at answering the following two questions: How is the European education space constructed and on which narrative is it built upon? In answering these questions, the article also discusses how the concept of European citizenship is defined in educational documents. The paper argues that the narrative of education policy initially had a regional focus, which later gained an international dimension.

Keywords: EU Education Policy, Education Space, Bologna Process, EU Citizenship --------------- Avrupa Eğitim Alanının İnşası

ÖZET Bu çalışma Avrupa eğitim politikasına odaklanmakta ve özellikle 1999 senesinde başlatılan Bologna Süreci üzerinde durarak politikanın gelişimini incelemektedir. Çalışmanın cevap aradığı iki ana soru şunlardır: Avrupa eğitim alanı nasıl inşa edilmektedir ve hangi söylemler üzerine kurulmuştur. Bu sorulara cevap verirken, makale, eğitim üzerine olan resmi belgelerde AB vatandaşlık kavramının nasıl tanımlandığını da incelemektir. Makalede eğitim söyleminin ilk zamanlarında bölgesel, daha sonra ise uluslararası bir boyutunun olduğu savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: AB Eğitim Politikası, Eğitim Alanı, Bologna Süreci, AB Vatandaşlığı ------------------------- * Öğretim Görevlisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İ.İ.B.F., İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...