COVID-19 Pandemi Sürecinde Uluslararası Toplum ve Kurumlarının Mülteci Koruma Politikaları: İngiliz Okulu Çerçevesinde Çoğulcu/Dayanışmacı Tartışması

18/02/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 68, 2020 

Nihal EMİNOĞLU*, K. Onur UNUTULMAZ** ve M. Gökay ÖZERİM***

ÖZET
Bu çalışma uluslararası mülteci koruma rejiminin kriz dönemlerindeki kırılganlığını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, son dönemin küresel krizi olan Covid-19 salgını örnek olay olarak belirlenmiş ve Uluslararası İlişkiler kuramlarından İngiliz Okulu’nun geliştirdiği ‘uluslararası toplum’ kavramının etkinliği onun aktörleri/kurumları üzerinden değerlendirilirken hem devletler hem de Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütlerin politikaları ve uygulamaları üzerinden değerlendirilmiştir. Uluslararası mülteci koruma rejiminin özellikle kriz dönemlerindeki “kırılganlığı”, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişi ve grupların da kırılganlığını artırması bakımından hem politik hem akademik tartışmaların odağı olmuştur. Çalışma ilk Covid-19 vakasının ortaya çıkışından itibaren dört ay içerisinde uluslararası toplumun, mülteci koruma rejimi çerçevesinde ortaya koyduğu uygulama ve politikaların kırılganlığını gösteren önemli ipuçları içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, Güçler Dengesi, Diplomasi, Büyük Güçler, Sağlık Krizi

--------

* Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çanakkale
** Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara
*** Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmir