Covid-19 Pandemisi Döneminde İsrail’deki Riskli Haredi Davranışlarını Anlamlandırmak - Ferit BELDER

09/04/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 19, SAYI 73, 2022

Ferit BELDER* 

ÖZET

Covid-19 sadece bireylerin fiziki ve zihinsel sağlıklarına tehdit oluşturmakla kalmamış aynı zamanda bazı toplulukları her gün yeniden üreten rutinleri kesintiye uğratmıştır. Bu durum, İsrail’deki ultra-Ortodoks (Haredi) toplumu gibi halihazırda güvenlikleştirilmiş kimliklere sahip topluluklar için özellikle geçerlidir. Haredilerin devlet içerisinde sahip oldukları on yıllar süren özerklikleri sayesinde sürdürülen özgün anlatı, rutin ve pratikler, devlet kaynaklı pandemi önlemleri Haredi şehirlere ulaştığı zaman ciddi bir meydan okumayla karşılaşmıştır. Bu makale, din ve eğitim merkezlerinin kapatılması gibi belirli pandemi önlemlerine Haredi itaatsizliğini ontolojik güvenlik yaklaşımı çerçevesinde açıklama amacındadır. Makale, Haredi liderliğin ontolojik güvenlik endişelerinin kendilerini, bireysel olarak Haredilerin hayatlarını riske atma pahasına, devlet kaynaklı pandemi önlemlerine uymaktan alıkoyduğunu iddia etmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Harediler, Ontolojik Güvenlik, Endişe, Korku, Özerklik.

---------

* Dr., Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.