Diplomaside Kadın ve Egemen Maskülenlik: Değişen Normlar ve Pratikler

2018-06-16 21:27:29

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 57, 2018

Rahime SÜLEYMANOĞLU-KÜRÜM* ve Bahar RUMELİLİ**

ÖZET

Geleneksel olarak erkek-egemen bir kurum olan diplomasi yakın zamanda çok sayıda kadının mesleğe girmesi ile bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu makale, diplomasiye toplumsal cinsiyet perspektifinden bakan sınırlı sayıda çalışmanın temel katkılarını tanıtmakta ve farklı ülkelerden örnekler vererek diplomasideki hâkim toplumsal cinsiyet normlarını ortaya koymaktadır. Sonrasında ise makale, benzer bir dönüşümün Türk diplomasisinde de yaşandığını göstermekte ve Türk diplomasisinde artan kadın oranını ortaya koymaktadır. Makalenin temel bulguları, diplomatların yayınlanmış hatıra kitapları ve mülakatlarına dayanarak, bir yandan dünya diplomasisinde ortaya çıkan toplumsal cinsiyet normlarının Türkiye için de geçerli olduğunu doğrularken, diğer yandan kadınların yavaş da olsa diplomatik kariyerde yükselebildiğini ve Türkiye özelinde bu normların kırılmaya başladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Uluslararası İlişkilere Feminist Yaklaşımlar, Türk Dış Politikası, Türk Dışişleri Bakanlığı

—————————–

* Dr., Sosyoloji Bölümü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.

** Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...