Diplomaside Siyasi Girişimcilik: Barış İçin Arabuluculuk Girişiminin On Yılı

17/04/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 69, 2021

Burak AKÇAPAR*

ÖZET
Türkiye ve Finlandiya’nın Barış İçin Arabuluculuk girişimini 2010 yılında başlatmalarından bu yana, farklı uluslararası kuruluşlarda, arabuluculuğun bir çatışma çözümü yöntemi olarak öne çıkarılmasına yönelik çalışmalarda bir artış olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı arabuluculuk normlarını, usullerini ve kapasitelerini geliştirmeye dönük çalışmalara girişmiştir. Bu üç kulvardaki çalışmaların ortak noktası ise Türkiye’nin süreçlerdeki diplomatik liderliğidir. Devletlerin ve uluslararası aktörlerin çatışmalarda arabuluculuk yapmayı bir dış politika aracı olarak görmeleri sıklıkla çalışılmakla birlikte, bazı ülkelerin arabuluculuğun uluslararası norm, kurum ve kapasitelerini şekillendiren süreçlere öncülük etmeleri müstakil bir analitik çerçeveye ihtiyaç duymaktadır. Bu makale, “siyasi girişimcilik” kavramını kullanarak Türk diplomasisinin 2010-2020 döneminde arabuluculuk alanındaki zemini yeniden şekillendiren süreçlerdeki rolünü tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk, Siyasi Girişimcilik, Uluslararası Kuruluşlar, Türk Dış Politikası, Çatışmaların Çözümü

--------

* Doç. Dr., Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü