Dış İlişkiler Kapsamında Avrupa Birliği’nin Tüzel Kişiliği ve Lizbon Antlaşması

2011-01-07 04:29:26

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERGİSİ, CİLT 7, SAYI 27, GÜZ 2010

Derya BÜYÜKTANIR*

ÖZET Bu makale Avrupa Birliği’nin tüzel kişiliğini dış ilişkiler kapsamında incelemektedir. Çalışmada, Avrupa bütünleşmesinin başlamasından Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içindeki gelişmeler ve Birliğin yapısal özellikleri ele alınmaktadır. Ayrıca üye devletler ve Birlik açısından Birliğin uluslararası örgütlere katılımı, bu örgütlerdeki temsili ve uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenmektedir. Lizbon Antlaşması öncesinde tüzel kişiliğe sahip olan Avrupa Topluluğu Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile kaldırılmış ayrıca yetki katalogu getirilerek kurumsal değişikliklere gidilmiştir. Denilebilir ki Avrupa Birliği artık tüzel bir kişiliğe sahip olarak bu konuda hukuki boyutta yaşanan sorunlarla muhatap olmayacaktır. Fakat bu değişimin, Birliğin siyasi olarak dış politikada tek ses olmasını ve temsil konularında yaşanan sorunları ne derece çözeceği ve siyasi yönden uluslararası arenadaki mevcut pozisyonunu ne derece değiştirebileceği tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Dış İlişkiler, Tüzel Kişilik, Temsil, Lizbon Antlaşması. ----------------------------- * Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Adayı, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...