Dış Politika Olarak Göç Politikası

18/02/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 68, 2020  

Howard DUNCAN*

ÖZET
Göç politikası son 20 yılda sosyal bilimlerde merkezi bir konuma ulaştı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan makalelerin ve kitapların sayısının büyük oranda artmasına rağmen, göç politikasının dış politikanın konusu olmasına çok az dikkat çekildi. Literatür göçle ilgili daha çok iç politikaya ağırlık vermekte, özellikle göçün hedef ülkelerdeki etkilerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışma, göç politikasının iç ve dış politika unsurlarını ayırdetmekte ve dış politikanın fiiliyatta herzaman ulusal çıkarın ifadesi olduğunu açıklamaktadır. Makale sonuç bölümünde yakın zaman önce kabul edilen BM Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç İçin Küresel Mutabakat ve BM Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat bağlamında realist ve idealist/liberal uluslararası ilişkiler teorileri çerçevesinde konuyu analiz etmektedir. Çalışmanın amacı, göç politikasının ihmal edilen bu alanına dikkat çekmek ve bu konuyla ilgili hem devletler hem de uluslararası kurumlar perspektifinden yapılacak çalışmaları teşvik etmektir.

Anahtar Kelimeler: Göç Politikası, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Egemenlik, Yönetilen Göç

--------

* Prof. Dr., Carleton Üniversitesi, Migration and Diaspora Studies, Ottawa, Kanada