Dış Politikada Siyasallaşma: Türk Kamuoyunun “Davos Krizi” ve Etkileri Hakkındaki Değerlendirmeleri

2013-06-01 08:07:00

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 37, BAHAR 2013

Emre ERDOĞAN*

ÖZET

Dış politika konuları seçmenlerin çoğu için kolayca yorumlanamayacak kadar karmaşık konulardır. Buna rağmen seçmenlerin kamuoyu araştırmalarında bu konularda tutum sahibi olduklarını belirttikleri gözlemlenmektedir. Belirtilen tutumların, dış politika konularında referans alınacak bir kamuoyunun varlığına işaret ettiği iddia edilmekle birlikte, bu tutumların neredeyse rastsal bir şekilde oluştuğu da öne sürülmektedir. Araştırma çalışmamız, 2009 yılında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta katıldığı bir paneli terk etmesi ve “One Minute Çıkışı” olarak bilinen davranışı sonrasında yürütülen bir anket çalışmasına dayanarak seçmenlerin dış politika konusundaki algılarının siyasal parti aidiyetleriyle açıklanıp açıklanmayacağını tartışmaktadır. Dış politika konularında partizan taraftarlık söz konusuysa,; dış politikanın da iç politikanın bir uzantısına dönüştüğünü öne sürmek mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kamuoyu, Dış Politika Algıları, Davos Krizi, Siyasallaşma, Türkiye-İsrail İlişkileri

-----------------------------

* Dr., INFAKTO RW, İstanbul.

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...