Diskors ve Pratik Olarak Dış Politika

2010-09-18 07:30:38

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 15, GÜZ 2007

Ali BALCI *

ÖZET Bu çalışma dış politikanın ne olduğu konusunda realizm ve idealizm gibi modernist teorilerin dışına çıkılarak nasıl bir okuma gerçekleştirilebileceği sorusundan hareket etmiştir. Bu nedenle söz konusu çalışlma dış politikaya ilişkin modernist ve pozitivist bir bakışın ürünü olan teorik açıklamalara yönelik bir eleştiri olarak da ele alınabilir. Bu bağlamda çalışmanın temel iddiası modernist teorilerin temel argümanı olan içdış ayrımının sorunlu bir yaklaşım olduğunu göstermektir. Bu iddiayı kanıtlamak bağlamında, çalışma boyunca dış politikanın sadece dışa ilişkin belli pratiklerle değil, aynı zamanda sinema karesinden bir gazete haberine kadar tüm pratiklerle ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Öte yandan dış politikanın sadece devlet kimliğinin tek taraflı bir sonucu değil, aynı zamanda devlet kimliğinin üretilmesine katkıda bulunan bir pratik olduğuna da işaret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Diskors, Pratik, Söylem ve Metin

----------------------------- * Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...