Doğan Demirkıran, "Haluk Karadağ, Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut Kamu Diplomasisi"

01/09/2019

Doğan Demirkıran, “Haluk Karadağ, Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut Kamu Diplomasisi, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 16 (63), 2019, s. 145-148, DOI: 10.33458/uidergisi.621340.