Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde?

2010-09-18 07:29:59

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 9, BAHAR 2006

Aydın FINDIKÇI*

ÖZET 21. yüzyılın başında daha da etkin bir şekilde gündeme gelen dünya ekono­misindeki “kü-reselleşme” olgusu, uzun yıllar­dır tartışılmasına rağmen ortak bir tanıma kavuşturula­mamıştır Dünya eko­nomisinin ne kadar küreselleştiği sorusuna verilebilecek en iyi yanıt, dünya ticareti ve doğrudan yatırımlardaki gelişmelere bakılarak da verilebilir. Bu iki alandaki temel göstergeler, dünya ekonomisinin küreselleşmediğini göstermek­tedir. Veri­ler, dünya ekonomisinin küreselleşmeden ziyade, bölgeselleştiğini ve bölgeselliğin giderek yaygınlaştığını gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla dünya ekonomisi, başını AB’nin çektiği Avrupa, Japonya’nın öncülüğündeki Asya ve ABD arasında yoğunlaşmaktadır. Küreselleşme ile ilgili olarak kesin olan şudur: Dünya ekonomisinin küreselleşmesinin günlük dilde kulla­nıldığı, siyasi çevrelerce dillendirildiği ve de çıkar örgütlerince ileri sü­rüldüğü gibi bir olgu ve süreç olmadığıdır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Dünya Ekonomisinde Küreselleşme ve Bölgeselleşme, Üretimin Küreselleşmesi, Finans Piyasalarının Küreselleşmesi, Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri.

----------------------------- * Dr., Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi, İşletme Fakültesi İktisat Coğrafyası Enstitüsü ve Uluslararası Ekonomik Bölgeler Semineri

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...