Dünya Politikasında Yeni Güçlerin Yükselişi: Rusya, Çin ve Şangay İşbirliği Örgütü

07/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 61, 2019 

Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ*

ÖZET

Soğuk Savaş’ın bitişinden buyana ABD ve Batılı müttefikleri, uluslararası ilişkileri politik ve ekonomik kurumlar aracılığıyla domine etmişlerdir. Ancak, yeni güç merkezlerinin yükselişi ile birlikte, Batı’nın yönetim anlayışı ve ABD’nin üstünlüğü özellikle Rusya ve Çin tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Rusya ve Çin, diğer çabalarının yanı sıra, bölgesel güvenliği sağlamak, yeni bir enerji klübü oluşturmak ve bölgedeki ABD etkisini sonra erdirmek için Şangay İşbirliği Örgütü’nü (ŞİÖ) güçlendirmeye karar vermişlerdir. ŞİÖ’nün materyal ve politik kapasitesi, ABD çıkarlarına doğrudan karşı koymak için henüz yetersiz olsa da örgüt, Rusya ve Çin’in ABD’ye karşı izledikleri yumuşak dengeleme politikalarının önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Bu çalışma, Şangay İşbirliği Örgütü vasıtasıyla, Rusya ve Çin’in ABD’yi dengeleme çabasının ne derece mümkün olduğunu değerlendirecektir.

Anahtar Kelimeler: Şangay İşbirliği Örgütü, Avrasya, Yumuşak Dengeleme, Rusya, Çin.

----

* Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ege Üniversitesi.