Dünyalaştıran Çoğaltma ile Uluslararası İlişkileri Yeniden İmal Etmek

13/08/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 70, 2021 

David L. BLANEY* ve Tamara A. TROWNSELL**

ÖZET
Çağdaş uluslararası ilişkiler zanaatı, zaman-uzam manzaralarından bir çoğul evreni “tek-dünyalı bir dünya”ymışçasına homojenleştirir. Biz, “dünya çoğaltmayı” ve muhtelif bilme/varolma/hissetme/yapma biçimleriyle iştigal edebilen bir araştırmacılar kuşağı ve etkin bir karşılaşmaya yönelik hazırcevap bir disiplini vücuda getirebilecek bir yeniden imal stratejisi öneriyoruz. Dünyalaştıran çoğaltma şunları içerir: 1) birbirinden ayrı varoluşsal varsayımlar aracılığıyla kendini gösteren dünyaların çoğulluğunu ciddiye almak ve 2) birini diğerine indirgemeden, ölçülemez düzeydeki yapma/olma biçimleri aracılığıyla inşa edilen zaman-uzam manzaraları üstünden nasıl tercüme/okuma yapılacağını öğrenmek. Özenli biçimde hem pedagojide hem de bilimsel alanda karmaşıklıkla yüz yüze gelmeye yarayan araçlar –yeni beceriler, kavramlar, oluş biçimleri– geliştirmeyi öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Yeniden İmal, Dünyalaştırma, Ontoloji, Çoğulluk

--------

* Prof. Dr., Macalester College, Siyaset Bilimi Bölümü
** Doç. Dr., Universidad San Francisco de Quito, Uluslararası İlişkiler Bölümü