Ekle-Karıştır Eleştirisinin Ötesine Geçmek: Keşmir'deki Hibrit Edimsel Devletin Erkeklikçi Mirasının İzini Sürmek

13/08/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 70, 2021 

Amya AGARWAL*

ÖZET
Batı merkezli bir bilgi yanlılığı, Uluslararası İlişkiler disiplinini bir süredir rahatsız etmiş ve Batılı olmayan birçok akademisyeni yerli bilgi sistemleri geliştirmeye teşvik etmiştir. Ancak bunu yapmanın, hem belirli kültürleri/tarihleri özselleştirme hem de bilgi üretiminin hiyerarşik ve dışlayıcı yapısını yeniden üretme riski bulunmaktadır. Batılı olmayan yaklaşımların Uluslararası İlişkilere yönelttiği ekle-karıştır eleştirisinin tarzının ötesine geçen bu makale, toplumsal cinsiyete dayalı devlet uygulamalarını anlamak için bağlantıların ve melez tarihlerin önemini araştırmaktadır. Keşmir‘deki devlet performansına ilişkin bir vaka çalışması aracılığıyla, makale hem Batılı hem de Batılı olmayan tarihlerden türetilen melez erkeksi mirasların (sömürge, Brahmini ve Kshatriya) izini sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Batı Dışı, Uluslararası İlişkiler, Devlet, Hibrit Yapı, Edimlilik

--------

* Doktora Sonrası Araştırmacı, Centre for Global Cooperation Research, Duisburg-Essen Üniversitesi