Ekolojik Kriz Karşısında Devletin Rolü Üzerine İdeolojik Bir Tartışma

2019-01-02 20:19:57

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 59, 2018

Duygu TAN GÜLCAN*

ÖZET  

Karşı karşıya olduğumuz ekolojik kriz on yıllar içerisinde yaşam koşullarımızı son derece sert bir biçimde etkileyebilecek boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki içinde bulunduğumuz çağın, böyle büyük bir gezegensel dönüşüme sebep olan türümüzün isminin verilerek Antroposen olarak adlandırılması bile önerilmiştir. Yaşanılan ekolojik krizin boyutlarının gün geçtikçe ağırlaşması, devletin ekolojik kriz karşısındaki konumunu gündeme taşımaktadır. Hobbes’un güçlü devletine karşı Locke’un sınırlı devlet düşüncesi, devletin rolüne ilişkin ekolojik tartışmalarda önemli felsefi kaynaklardır. Öte yandan ekolojik kriz karşısında devletin atıl ve gerekli hamleleri yapmada isteksiz kalması, devletin gerçek fonksiyonunun doğru biçimde değerlendirilemediğine işaret eder. Bu çalışma, yeşil siyasal düşüncede yer alan tartışmalar ekseninde, devletin ekolojik sorunlar karşısındaki konumunu belirginleştirmeyi amaçlarken, liberal devletin başarısız olmaya mahkum olduğunu savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Kriz, Toplumsal Sözleşme Kuramı, Devlet, Yeşil Siyasal Düşünce, Eko-Marksizm

—————————–

* Dr., Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...