Ekonomik Bütünleşme/Siyasal Parçalanmışlık Paradoksu: Avro Krizi ve Avrupa Birliği'nin Geleceği

2012-07-24 14:27:27

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 33, BAHAR 2012 Ziya ÖNİŞ* ve Mustafa KUTLAY**

ÖZET 2008 yılından bu yana avro bölgesi derin bir ekonomik kriz içerisinde adeta varoluş mücadelesi vermektedir. Kriz ilk ortaya çıktığı andan itibaren avro bölgesi üyeleri, sorunun yapısal nedenlerini ortadan kaldırmaya odaklanan çok-boyutlu ve eş-zamanli tedbirler almak yerine birbirini “suçlama yarışına” girmiştir. Konuya politik ekonomi perspektifinden yaklaşan bu makalede, avro bölgesindeki krizin temelinde, “üye ülkelerin sorumsuz politikalarından” ziyade avro bölgesinin mimarisinden kaynaklanan yapısal sorun olan “ekonomik bütünleşme/siyasal parçalanmışlık” paradoksu olduğu iddia edilmektedir. Avro bölgesinin geleceği, Birlik üyelerinin bu paradoksa nasıl cevap vereceklerine göre şekillenecektir. Bu eksende daha az üye ile daha fazla bütünleşme öngören ancak monolitik AB mimarisi idealini de gündeminden düşüren “A la carte Avrupa” modelinin, AB bütünleşmesinde “ikinci en iyi çözüm” olarak önümüzdeki dönemde gündeme geleceği vurgulanmaktadır. Tüm bu gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinde “imtiyazli ortaklık” değil, “esnek üyelik” modeline somut uygulama alanı sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avro Bölgesi Krizi, Ekonomik Bütünleşme/Siyasal Parçalanmışlık Paradoksu, Çok Vitesli Avrupa, A la carte Avrupa, Değisken Geometrili Avrupa, Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği --------------------------------- *    Ziya Öniş, Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul. ** Mustafa Kutlay, Doktora Adayı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...