Ekonomik Diplomasi Perspektifinden II. Wilhelm ve Theodor Heuss’un Türkiye Ziyaretlerinin Değerlendirilmesi - Hilal KARAVAR

16/06/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2021

Hilal KARAVAR*

ÖZET
Ekonomik diplomasi, ülkelerin kendi ekonomik çıkarlarını korumasının yanı sıra diğer ülkeler nezdinde güvenilir bir ekonomik ortama sahip olduklarını anlatma çabalarını içermektedir. Üst düzey ziyaretler ise iki ülke arasındaki olumlu ilişkileri göstermesinin yanında bu ziyaretleri gerçekleştiren ülkenin bölgesel ve küresel düzeyde etkinliğini göstermesi açısından önemlidir. Almanya ile Türkiye arasındaki üst düzey ilk resmi ziyaret Osmanlı İmparatorluğu zamanında II. Wilhelm’in ziyaretidir. Cumhuriyet dönemindeyse Türkiye’ye Federal Almanya’dan yapılan cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret Federal Almanya Cumhurbaşkanı Theodor Heuss’un yaptığı ziyarettir. Makalenin amacı tarihsel perspektif ve ekonomik diplomasi çerçevesinde II. Wilhelm’in ziyaretleri ile Theodor Heuss’un ziyaretlerinin sonuçlarını iki ülke açısından değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Diplomatik Ziyaret, Ekonomik İşbirliği, Federal Almanya Cumhuriyeti, Resmi Ziyaret, Ticaret

--------

* Öğr. Gör. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi