Ekonomik Güvenlik

2010-09-18 07:29:34

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008

Czeslaw MESJASZ*

ÖZET Ekonomik güvenlik fikrinin hem kuramsal anlamda hem de siyasa oluşumu açısından kavranması zordur. Bu güvenlik türü, bir yandan, diğer güvenlik türleriyle çok yoğun bir bağlantı içindeymiş gibi görünür. Fakat diğer taraftan, piyasa bağlantılı neredeyse tüm eylemlerde bir derece güvensizlik mevcut olduğundan ekonomik olarak güvenli bir referans nesnesi aramak nafile gözükür. Bu çalışmanın amacı, ekonomik güvenlik söyleminin, Çağdaş Ekonomi kuramı ve bu kitaptaki diğer çalışmalarda geliştirilen güvenliğin sistemsel unsurları çerçevesine nasıl yarleştirilebileceğini göstermektir. Çalışma, ekonomik güvenlik, Çağdaş Ekonomi kuramı ve güvenlik söylemindeki sistem yaklaşımları arasındaki bağlantılara yönelik çalışmalara bir giriş olarak tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Güvenlik, Güvenlik, Ekonomi

-------------------------- * Doç. Dr., Krakov Universitesi. Makalenin İngilizceden Türkçeye tercümesi Yelda Demirağ tarafından yapılmıştır. Orijinal metin için bkz., Braunch et. al., Globalization and Environmental Challenges, s. 569-580

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...