Emperyalizm Karşıtlığı ve Kemalizm: Tek-Parti Döneminde “Europacentrisme’in Tasfiyesi” ve “İktibasçı İnkılâb” Tartışmaları

2015-01-20 12:55:52

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 43, GÜZ 2014

Ömer TURAN*

ÖZET

Tek-parti döneminin düşünce tarihi, dönemin fikir ayrılıklarını ele alırken, genel olarak iktisat politikaları tartışmalarına odaklanmıştır. Bu makale ise şu ana kadar üzerinde çok durulmamış bir fikir ayrılığına odaklanmayı hedefliyor. Celâl Nuri’nin Türk İnkılâbı kitabını (1926) ve Şevket Süreyya’nın Kadro yazılarını tartışarak, Kemalist entelektüeller arasındaki farklı modernleşme tahayyüllerini değerlendiriyor. 1920’ler ve 1930’lar boyunca, Kemalist entelektüeller bir dizi kuramsal sorunla karşı karşıya kalmışlardı. Bu sorunların başlıcası Batı dışı bir toplumda modernleşmenin hangi temeller üzerine inşa edileceğiydi. Bu makale koşulsuz Batılılaşmadan yana tavır koyan Celâl Nuri ile ve özgün modernleşme projesinin gereğini savunan Şevket Süreyya’nın yazdıklarına odaklanarak Kemalizm içi bu tartışmayı incelemeyi hedeflemektedi

Anahtar Kelimeler: Celâl Nuri (İleri), Şevket Süreyya (Aydemir), Emperyalizm, Avrupamerkezcilik, Küresel Hiyerarşiler.

-------------------------

* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...