Emperyalizmin Yapısal Teorisi - Kısım II*

2010-09-18 07:28:10

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 3, GÜZ 2004

Johan GALTUNG**

ÖZET Bu çalışmada uluslar içindeki ve uluslar arasındaki eşitsizliği ve bu eşitsizliğin değişmeye karşı direncini açıklamak için bir emperyalizm teorisi geliştirilmektedir. Merkez ile Çevre ülkeleri arasında bir ayrıma giderek Merkezde iktidarda olanlarla Çevre ülkelerde güce sahip olanlar arasında çıkar birliği olduğu fikri savunulmaktadır. Sonuçta Çevre ülkelerdeki insanların çoğunluğunun aleyhine, fakat Merkez ülkelerdeki çoğunluğun lehine bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Makalede ayrıca emperyalizmin iki mekanizması olduğu belirtilmektedir: Biri hakim olan ulusun ilişki sürecinden dolayı zenginleştiği dikey etkileşim, diğeriyse çevre ülkelerde üzerinde baskı kurulan ulusların birbirlerinden ayrı tutulduğu feodal etkileşim yapısıdır.

Anahtar Kelimeler: Emperyalizm, Merkez, Çevre, çıkar uyumu, çıkar uyumsuzluğu

---------------------------- *  Bu makalenin orijinali Journal of Peace Research, Cilt 8, No 2, 1971, s. 81-117'te yayınlanmıştır. Makalenin İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmesine izin veren International Peace Research Institute'e ve Johan Galtung'a teşekkür ederiz. Makalenin tercümesi Birgül Demirtaş-Coşkun tarafından yapılmıştır. Orijinalindeki özet kısmen değiştirilmiş, orijinal metinde olmayan anahtar kelimeler eklenmiş ve makale uzunluğu nedeniyle ikiye bölünmüştür. Makalenin ilk kısmı derginin 2. (Yaz 2004) sayısında yayımlanmıştır. ** Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (International Peace Research Institute), Oslo Üniversitesi, Norveç

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...