Enerji-Büyüme-Çevre: Türkiye Üçgenin Neresinde?

2010-09-18 07:26:46
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 20, KIŞ 2009 Fatih KARANFİL*

ÖZET Bu çalışmada ilk olarak Türkiye’deki enerji tüketimi trendleri üzerinde durulduktan sonra uluslararası bir karşılaştırma ile enerji ve çevre verimliliği konusunda Türkiye’nin göreli performansı değerlendirilmektedir. Bu amaçla, Gini katsayısı ve Theil endeksi ile dağılım incelemesi yaptıktan sonra 132 ülkenin 1971–2005 döneminde enerji ve çevre verimliliğini detaylı bir şekilde çözümlemek için “enerji-büyüme-çevre” endeksini oluşturduk. Sonuçlar göstermektedir ki: Türkiye’de fosil yakıt kullanımı artmakta ve bu kömür ve petrol yanlı enerji kullanımı karbondioksit salınımını artırmaktadır; enerji kullanımı ve karbondioksit salınımındaki küresel trendler enerji ve çevre verimliliğinde ülkeler arasında bir yakınsama olduğunu ve bu iki degişkenin ortalamalarının sabit kaldığını göstermektedir; Türkiye’de enerji verimliliği çevre verimliliğine kıyasla daha yüksek ve istikrarlıdır.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Büyüme, Çevre, Uluslararası Karşılaştırma. -------------------------------- * Dr., Araştırma Görevlisi, Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...