Eski Savaş, Yeni Strateji: Rusya’nın Yirmibirinci Yüzyıldaki Hibrit Savaş Doktrini ve Ukrayna Krizi’ndeki Uygulaması

2016-07-27 20:59:33

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 49, 2016

Ali Nedim KARABULUT*

ÖZET

Şubat-Mart 2014’te Rusya Federasyonu, Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı bilinen savaş taktikleri yerine ağırlıklı olarak Ukrayna’nın iç güçlerini kullanarak işgal etmiştir. Bu uygulama, Soğuk Savaş sonrası güvenlik ortamında kalıcı değişikliklere işaret etmektedir. Rusya’nın Ukrayna krizi süresince kullandığı taktikler, askerî ve sivil aktörlerin ortak politik amaç için koordineli kullanımını ve hedef ülkedeki iç dinamiklerin manipüle edilmesini öngörmektedir. NATO’nun hazırlıksız olduğu ve hibrit savaş olarak adlandırılan bu savaş türü, Ukrayna ile benzer özellikler taşıyan NATO ülkelerinde endişe oluşturmaktadır. Bu makalede Rusya’nın hibrit savaşı nasıl algıladığı ve Ukrayna krizinde nasıl uyguladığı incelenerek bu yeni savaş türünün genel özelliklerine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hibrit Savaş, Rusya, Ukrayna, Kırım.

-----------------------------

*Doktora Öğrencisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...