Eugene BARDACH ve Eric M. PATASHNIK, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving - Emrah ATAR

10/03/2022
Emrah Atar, Kitap Değerlendirmesi “Eugene Bardach ve Eric M. Patashnik, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, Washington D.C., Sage Publications, 2019”, Uluslararası İlişkiler, Çevrimiçi Erken Yayın, 10 Mart 2022.