Europeanization under Membership Uncertainty: The Cases of Environmental and Energy Policy in Turkey

2013-06-10 13:13:22

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 39, GÜZ 2013

Çağrı YILDIRIM*, Alper BAYSAN** and Volkan Ş. EDİGER***

ABSTRACT

This article examines modalities of rule adoption from the EU’s acquis communautaire under conditions of membership uncertainty. Drawing upon the case of Turkey, we probe into the viability of a policy-type approach (drawing upon Theodor Lowi). Our main contention is that the substantive design of policies (distributive or redistributive qualities) has consequential implications for the form (conflict-free vs. veto player constellations) and outcome (transposition likelihood) of the subsequent political process. The proposed policy-type approach, internalist in its outlook, is thus readily compatible with available Europeanization models which are externalist insofar as being premised on the study of domestic politics. In terms of policymaking, the EU needs to make more frequent use of policy-based intermediate rewards to encourage rule adoption where membership prospects are uncertain.

Keywords: Europeanization, Energy and Environmental Policy, Membership Uncertainty, Turkey-EU Relations

--------------------------

Üyeliğin Belirsiz Olduğu Durumlarda Avrupalılaşma:Türkiye’nin Enerji ve Çevre Politikaları

ÖZET

Bu makale yasa uyum modelitelerini AB’nin topluluk müktesebatına üyelik belirsizliği koşulları çerçevesinde incelemektedir. Türkiye örneğinden yola çıkarak, politik kategori yaklaşımının uygulanabilirliğini derinlemesine araştırmakta olup, bu makalede ileri sürdüğümüz fikir politikaların substantif bazlı dizaynının (dağılımsal ve tekrar dağılımsal özelliklerine göre) birbirini izleyen siyasi süreçlerin formasyonu (barışçıl – veto aktörleri kümeleri gibi) ve sonuçları (yasaların aktarma olasılığı) üzerinde önemli sonuçlara sahip olduğudur. Önerilen politik kategori yaklaşımı, içsel bir perspektif olduğundan, şimdiye kadar Avrupalılaşma çalışmalarına dışsal yaklaşım gösteren modellerle birlikte (iç politika) uyumlu olmaktadır. Dolayısıyla, AB yasalarının uyulmasını teşvik etmek için politika bazlı aracı ödüllerin kullanımına daha fazla ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupalılaşma, Enerji ve Çevre Politikaları, Üyelik Belirsizliği, Türkiye-AB ilişkileri

---------------------------

* Çağrı Yıldırım, Visiting Researcher, Kadir Has University, İstanbul.

**Alper Baysan, Graduate Student, Faculty of Arts and Social Sciences, Sabancı University, İstanbul.

***Volkan Ş. Ediger, Prof. Dr., Coordinator of Strategy Development and Research and Head of Energy Systems Engineering Department, Kadir Has University, Istanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...