Framing the Russian Aircraft Crisis: News Discourse in Turkey’s Polarized Media Environment

2018-06-16 21:39:54

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 57, 2018

Burak ÖZÇETİN* and Banu BAYBARS-HAWKS**

ABSTRACT

This article analyzes the way in which the downing of a Russian aircraft by a Turkish F-16 jet on 24 November 2015 was framed by pro-government (Türkiye, Yeni Akit, Yeni Şafak) and anti-government (Cumhuriyet) newspapers. Framing means selecting some aspects of a perceived reality and making them more salient in a communicating text. News frames give us definitions and identify those responsible for an event; make moral judgements; and propose solutions to problems. The analysis of the news frames utilized by four newspapers underlines the fact that in a polarized media environment news frames are highly politicized and the distinction between news frames and official discourse is frequently blurred.

Keywords: Russia, Turkey, Crisis, Framing, News Media, Polarization

—————-

Rusya Uçak Krizini Çerçevelemek: Türkiye’nin Kutuplaşmış Medya Ortamında Haber Söylemi

ÖZET

Bu makale Rus savaş uçağının 24 Kasım 2015 tarihinde Türk F16’ları tarafından düşürülüşünün hükümet yanlısı (Türkiye, Yeni Akit, Yeni Şafak) ve hükümet karşıtı (Cumhuriyet) gazeteler tarafından nasıl çerçevelendiğini incelemektedir. Çerçeveleme, algılanan gerçekliğin bazı yönlerini seçerek onları iletişim metni içerisinde daha belirgin kılma anlamına gelir. Haber çerçeveleri bize belirli bir olayın nasıl tanımlandığı ve sorumlularının kim olduğu hakkında bilgi verir; ahlaki değer yargılarına dayanır ve sorunların çözümüne yönelik çözüm önerileri sunar. Bahsi geçen dört gazetenin haber çerçeveleri, kutuplaşmış bir medya ortamında haber çerçevelerinin de son derece politikleştiğini ve haber çerçeveleri ile resmi söylem arasındaki sınırların çoğunlukla bulanıklaştığını göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Rusya, Türkiye, Kriz, Çerçeveleme, Haber Medyası, Kutuplaşma

—————————–

* Assoc. Prof. Dr., Department of Public Relations and Information, Kadir Has University, Istanbul.

** Prof. Dr., Department of Public Relations and Information, Kadir Has University, Istanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...