Fulya Ereker | Türkiye’de Uluslararası Politika Kitapları ve Kuramsal Çerçeve

18/07/2019

Fulya Ereker, Türkiye’de Uluslararası Politika Kitapları ve Kuramsal Çerçeve - “Mehmet Gönlübol, Uluslararası Politika: İlkeler, Kavramlar ve Kurumlar, Ankara, Atilla Kitabevi, 1993; Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2000; Atila Eralp, Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996; Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorileri, İstanbul, Alfa Yayınları, 2002”, Cilt 2 (6), 2005, ss. 179-183