Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Siyasal Seçkinlerin Suriye’ye Bakışı: Hüseyin Cahit Yalçın ve Falih Rıfkı Atay Örnekleri

03/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 64, 2019

Ozan KUYUMCUOĞLU*

ÖZET
Geçtiğimiz sekiz yıl içerisinde Suriye’de yaşanan gelişmeler ele alınırken Türkiye’nin Erken Cumhuriyet döneminde Ortadoğu’ya sırtını döndüğüne ilişkin argümanlar yaygınlık kazanmıştır. Ancak seçkinlerin söylemlerine yakından bakıldığında Erken Cumhuriyet yıllarında Türkiye’nin Ortadoğu’daki bölgesel meselelere dahil olmaktan kaçınmadığı, aksine Arap ülkelerine yönelik yakınlaşma politikası izlediği anlaşılmaktadır. Bu makale, Hüseyin Cahit Yalçın ve Falih Rıfkı Atay gibi Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinin önde gelen siyasi seçkinlerinin Büyük Suriye’ye (Bilad-ı Şam) bakışlarını irdeleyerek Erken Cumhuriyet döneminin Ortadoğu politikasının düşünsel ve tarihsel arka planını anlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Falih Rıfkı Atay, Hüseyin Cahit Yalçın, Suriye, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti

--------

Dr. Ar. Gör., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi