Gezegensel Siyaset Manifestosunun Ardından Yeşil Teorinin Uluslararası İlişkilerdeki Konumu - Didem BUHARİ GÜLMEZ ve Bengü AYDIN DİKMEN

11/01/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2021

Didem BUHARİ GÜLMEZ* ve Bengü AYDIN DİKMEN**

ÖZET

Bu makale, Uluslararası İlişkilerde Yeşil Teoriyi daha iyi konumlandırabilmek için Gezegensel Siyaset Manifestosu üzerine yapılan güncel tartışmalara ışık tutmaktadır. Özellikle, Yeşil Teorinin disiplindeki konumuna ilişkin çalışmalarda görülen “sorun çözen teorilere karşı eleştirel teoriler” ikiliğini aşmayı hedeflemektedir. Buna yönelik olarak, Yeşil Teoriyi Uluslararası İlişkilerin ana akım teorileriyle kıyaslamak yerine, Gezegensel Siyaset Manifestosu perspektifinden Yeşil Teorinin İnşacılık, Normatif Teori, Postyapısalcılık, Eleştirel Teori, Postkolonyalizm ve Feminizm gibi başlıca eleştirel teorilerle arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Teori, Eleştirel Teori, Gezegensel Siyaset, Doğa Merkezcilik, Ekofeminizm.
---------
* Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.
**  Öğr. Gör. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ofisi.